گام های اساسی استراتژی بازاریابی

۷ گام اساسی استراتژی بازاریابی

اگر بخواهیم به شما بگوییم که چطور یک استراتژی بازاریابی را تدوین کنیم، باید به ۷ مرحله اشاره کنیم. هر کدام از این مراحل به تنهایی جای بحث دارد.

ادامه مطلب
زارع پور- پرورش زالو ابرکوه

خانم زارع پور، اولین پرورش دهنده زالو در یزد

قبلا درمورد شرایط دریافت مجوز پرورش زالو توضیح داده بودیم.امروز با خواهر و برادری آشنا می شویم که برای اولین بار پرورش زالو را در استان یزد انجام دادند.

ادامه مطلب