فروشگاه وارونه

فروشگاه وارونه !

ماجرای این خلاقیت در تبلیغ از آنجا شروع شد که شرکت بلیزارد ادعا کرده است که خامه ای ترین بستنی را تولید می کند.آنها برای اثبات این امر یک فروشگاه ایجاد کردند که بستنی را به صورت وارونه آماده کرده و به دست مشتری می رساند.

ادامه مطلب