چند نمونه طرح تجاری

در این قسمت چند نمونه طرح تجاری معرفی می شود.

۱- مهد کودک

این طرح در کتاب کارآفرینی دکتر احمدپور داریانی قرار دارد. چون این کتاب برای آموزش دانش آموزان است بسیار ساده و مختصر نوشته شده ولی اصول نوشتن طرح تجاری در آن رعایت شده است.

دانلود

۲-شرکت تبلیغاتی

اﻳﻦ طرح ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم درس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺴـﺐ و ﻛـﺎر در داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ۴۱ صفحه دارد.

دانلود

۳- عرضه میگو

این طرح کسب و کار توسط گروه معیار تهیه و منتشر شده است.

دانلود

 

One Comment on “چند نمونه طرح تجاری”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *