دستگاه های زولبیا زن

بومی سازی: دستگاه درست کردن زولبیا

استفاده از دستگاه های زولبیا زن امروزه امری متداول است. دستگاه های زولبیا زن مزایای فراوانی دارد و به کارگاه های شیرینی پزی در تولید زولبیا کمک می کند.

ادامه مطلب
رستوران هوشمند

بومی سازی: رستوران هوشمند

در آینده نه چندان دور رستوران هوشمند در ایران رایج شود؛پس اگر دانشجویان ما دست به کار ساخت این سیستم شوند می توانند بازار خوبی را به دست آورند.

ادامه مطلب
آمپول بدون درد

بومی سازی: آمپول را بدون درد حس کنید

آدمی در هر سنی که باشد ممکن است از تزریق با امپول ترس داشته باشد فایده این دستگاه برای این افراد و کودکان تجربه تزریقی بدون درد وحتی بدون ترس می باشد.

ادامه مطلب
کارت عروسی با واقعیت افزوده

بومی سازی: کارت عروسی با واقعیت افزوده

با این کارت علاوه بر ظاهر کارت عروسی، میهانان با باز کردن یک اپلیکیشن و قرار دادن آن مقابل کارت دعوت خود می توانند مطالب متنوعی را ببینند.

ادامه مطلب