دستگاه های زولبیا زن

بومی سازی: دستگاه درست کردن زولبیا

استفاده از دستگاه های زولبیا زن امروزه امری متداول است. دستگاه های زولبیا زن مزایای فراوانی دارد و به کارگاه های شیرینی پزی در تولید زولبیا کمک می کند.

ادامه مطلب
رستوران هوشمند

بومی سازی: رستوران هوشمند

در آینده نه چندان دور رستوران هوشمند در ایران رایج شود؛پس اگر دانشجویان ما دست به کار ساخت این سیستم شوند می توانند بازار خوبی را به دست آورند.

ادامه مطلب
کارت عروسی با واقعیت افزوده

بومی سازی: کارت عروسی با واقعیت افزوده

با این کارت علاوه بر ظاهر کارت عروسی، میهانان با باز کردن یک اپلیکیشن و قرار دادن آن مقابل کارت دعوت خود می توانند مطالب متنوعی را ببینند.

ادامه مطلب
معرفی استارتاپ careship آلمان

بومی سازی:استارتاپ آلمانی که به درد ایران می خورد

در آلمان استارتاپی به نام careship وجود دارد که در آن می توان برای نگه داری از سالمندان پرستار مناسب را پیدا کرد. می توان این ایده را در ایران هم اجرا کرد.

ادامه مطلب