آمپول بدون درد

بومی سازی: آمپول را بدون درد حس کنید

آدمی در هر سنی که باشد ممکن است از تزریق با امپول ترس داشته باشد فایده این دستگاه برای این افراد و کودکان تجربه تزریقی بدون درد وحتی بدون ترس می باشد.

ادامه مطلب

بومی سازی: داروخانه آنلاین

Myra یکی از استارت‌آپ‌هایی است که داروها را در عرض یک ساعت در خانه به شما عرضه می‌کند و از این طریق با اجرای سهولت در دریافت و تامین دارو برای مشتریان مقدار فروش و سودآوری خود را افزایش داده است.

ادامه مطلب