بومی سازی:تزیین ماشین عروس با لامپ های LED

خلاقیت در تزیین ماشین عروس با بهره گیری از نوارهای لامپ LED و استفاده از باتری ماشین جهت تامین برق آن، این ایده را برای فروش به گل فروشی ها میتوان ارایه داد.

ادامه مطلب