میوه شکل دار

بومی سازی: تولید میوه های شکل دار

چیزی که عجیب به نظر می رسد این است که با وجود اینکه با این کار قیمت محصول چندین برابر می شود، چرا هنوز در ایران کسی دنبال اجرای آن نرفته است؟!

ادامه مطلب
کندوی شیردار

بومی سازی:کندوی شیردار!

در این کندو، شیرهایی قرار دارد که به صورت خودکار عسل را از کندو خارج می کند. این قابلیت باعث می شود تا در جمع آوری عسل موم یا زنبور عسل از بین نرود.

ادامه مطلب
آمپول بدون درد

بومی سازی: آمپول را بدون درد حس کنید

آدمی در هر سنی که باشد ممکن است از تزریق با امپول ترس داشته باشد فایده این دستگاه برای این افراد و کودکان تجربه تزریقی بدون درد وحتی بدون ترس می باشد.

ادامه مطلب
قالب های یخ خلاقانه

یخ خلاقیت خاطره می سازد

با استفاده از قالب های یخ که شکل های متنوع و جذابی برای ما تولید می کنند می توانیم در مهمانی ها یک پذیرایی متفاوت و خاطره انگیز را به مهمانان ارایه دهیم.

ادامه مطلب