درخت-آرایی-هنری-ناشناخته-در-ایران-۱۱

بومی سازی: هنر ناشناخته درخت آرایی(۲)

درخت آرایی هنری است که ظاهر بسیار زیبایی به فضای شهر و مناطق تفریحی می دهد اما متاسفانه هنوز در کشورما این ظرفیت ناشناخته است.

ادامه مطلب
درخت آرایی

بومی سازی: هنر ناشناخته درخت آرایی

درخت آرایی هنری است که ظاهر بسیار زیبایی به فضای شهر و مناطق تفریحی می دهد اما متاسفانه در کشور ما این ظرفیت مغفول مانده است.

ادامه مطلب

ایجاد طرح سنگ بدون استفاده از سنگ

در این مطلب با روشی آشنا می شویم که با طی کردن آن اجرای نمای ساختمان علاوه بر صرف هزینه بسیار نازل تر نسبت به اجرای نما به صورت سنتی، کار با سهولت بیشتر و همچنین سرعت بالا تر پیش میرود

ادامه مطلب