نقاشی به جای صافکاری ! ۱

نقاشی به جای صافکاری !

این مرد روس به جای اینکه اتومبیل خود را برای تعمیر پر هزینه آن هم بعد از مدت طولانی به صافکاری ببرد، تصمیم گرفت بهترین وضعیت را از یک وضعیت بد به دست آورد. این اثر هنری عالی اینگونه ایجاد شد.

ادامه مطلب
فروشگاه وارونه

فروشگاه وارونه !

ماجرای این خلاقیت در تبلیغ از آنجا شروع شد که شرکت بلیزارد ادعا کرده است که خامه ای ترین بستنی را تولید می کند.آنها برای اثبات این امر یک فروشگاه ایجاد کردند که بستنی را به صورت وارونه آماده کرده و به دست مشتری می رساند.

ادامه مطلب