کانون خیرین کارآفرین و اشتغال

فیلم/ اقدام خیری این بار برای اشتغال جوانان

عضو هیات امنای کانون خیرین کار آفرین و اشتغال سمنان در آیین افتتاح این کانون گفت: این کانون به صورت بخش خصوصی و به منظور کار آفرینی و ساماندهی مشاغل با استفاده از ظرفیت خیرین به صورت رسمی ثبت و ایجاد شده است.

ادامه مطلب