یونس ژائله یکی از کارآفرینان بزرگ ایران است که کار خود را از صفر شروع کرده و برای رسیدن به موفقیت روی بسیاری از باورهای غلط پا گذاشته است.

موسس شیرین عسل با ۱۲۷ واحد پاس کرده ترک تحصیل کرد

یونس ژائله در سال ۶۲ در رشته بیهوشی دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل شد اما بعد از گذراندن ۱۲۷ واحد، تصمیم گرفت دانشگاه را رها کند و سراغ تولید و تجارت برود.

ادامه مطلب
خانواده «ماندنی» کار خود را با سرمایه سه میلیون تومانی در یک کارگاه 50 متری در اصفهان شروع کردند. آنها پس از مدتی برای اینکه بتوانند مواد اولیه خود را بدون واسطه تهیه کنند شهر را رها کرند و به روستا آمدند.

کارآفرینی سه خواهر و یک برادر

خانواده «ماندنی» کار خود را با سرمایه سه میلیون تومانی در یک کارگاه ۵۰ متری در اصفهان شروع کردند. آنها پس از مدتی برای اینکه بتوانند مواد اولیه خود را بدون واسطه تهیه کنند شهر را رها کرند و به روستای مهرگرد سمیرم آمدند.

ادامه مطلب