اجرای ایده تولید چوب مصنوعی

دانشجویانی که از اتاق ۲۰متری به کارخانه ۲۰۰۰ متری رسیدند!

ایده آنها تولید چوب مصنوعی از مواد پتروشیمی است. آنها با این کار علاوه بر حفظ زیبایی ظاهری محصولات، قیمت تمام شده محصولات را بیش از ۵۰ درصد کاهش دادند.

ادامه مطلب

استارتاپ دانشجوی برق شریف در زمینه سفارش غذای خانگی

تبسم لطیفی بنیان گذار این استارت اپ دانشجوی برق دانشگاه شریف می باشد که در زمینه آشپزی دست به کارآفرینی موفقی زده است. با استفاده از این استارت اپ چشیدن طعم غذای خانگی برای مشتریان فراهم آمده است.

ادامه مطلب

پین جاب: سهولت در یافتن نزدیک ترین اماکن مورد نیاز

بنیان گذار این استارت آپ در سن بیست سالگی و زمانی که دانشجوی دانشگاه یزد بود ایده را در دست اجرا گرفت، او با این ایده سهولت در یافتن نزدیک ترین ویا حتی بهترین اماکنی که مورد نیاز هر شخص است را برای کاربران خود به ارمغان آورده است.

ادامه مطلب