کتاب مدل های استارتاپی

اولین کتاب بومی ایران برای آموزش استارتاپها

برای اولین بار در ایران کتابی بومی در زمینه استارتاپ‌ها به چاپ رسیده که به مدل کسب‌وکاری در کشور پرداخته و با استارتاپ‌های معروف ایران مصاحبه کرده است.

ادامه مطلب