تکنیک اسکمپر

کسب و کار خود را با این تکنیک ارتقا دهید

تکنیک «اسکمپر» یا «سوالات ایده‌برانگیز»سوالاتی به ما معرفی می کند که ذهن ما به جنبه های مختلف مسئله توجه می کند و می توانیم ایده های خوبی را تولید کنیم.

ادامه مطلب
جذب مشتری

راهکار افزایش مشتری: با خودتان جلسه بگذارید!

وقتی اوضاع بازار نامساعد می شود، اگر کسب و کارها نتوانند با خلاقیت برای خود مزیت رقابتی ایجاد کنند و جذب مشتری کنند، نمی توانند به کار خود ادامه دهند.

ادامه مطلب

تکنیک خلاقیت معکوس سازی

آشنایی با تکنیک های خلاقیت به ما کمک می کند خلاقیت را در خودمان رشد دهیم. یکی از این تکنیک ها «اسکمپر» است که از هفت روش تشکیل شده است.یکی از این روش ها«معکوس سازی» است.

ادامه مطلب