وام اشتغال سامانه کارا

شرایط دریافت تسهیلات سامانه کارا

کارآفرینان مناطق روستایی و عشایری می توانند از تسهیلات سامانه کارا استفاده کنند. برای آشنایی و دریافت تسهیلات سامانه کارا دستورالعمل اجرایی آن را بخوانید.

ادامه مطلب

تحول کسب و کار با اتوماسیون بازاریابی

اتوماسیون بازاریابی، استفاده از نرم‌افزارها برای ارسال پیام‌های مخصوص (نه عمومی) به مشتریان است. این نرم‌افزارها قابلیتی برای شما ایجاد می‌کنند که پیام‌های ادامه‌داری را برای مخاطبان خود ارسال کنید.

ادامه مطلب