20 مدل درآمدی کسب و کار

۲۰ مدل متنوع برای پولسازی و کسب درآمد

خیلی از ما تنها راه درآمد کسب و کار را فروش مستقیم می دانیم. در حالی که مدل های متنوع دیگری هم وجود دارد که آشنایی با آنها می تواند ما را به ایده هایی جدید برای کسب و کار برساند.

ادامه مطلب