20 مدل درآمدی کسب و کار

۲۰ مدل متنوع برای پولسازی و کسب درآمد

خیلی از ما تنها راه درآمد کسب و کار را فروش مستقیم می دانیم. در حالی که مدل های متنوع دیگری هم وجود دارد که آشنایی با آنها می تواند ما را به ایده هایی جدید برای کسب و کار برساند.

ادامه مطلب
مزیت بوم ناب نسبت به بوم مدل کسب و کار

مزیت بوم ناب نسبت به بوم مدل کسب و کار

بوم ناب چه مزیت هایی نسبت به بوم کسب و کار برای یک استارتاپ دارد. در بوم ناب چه بخش های حذف و چه قسمت هایی اضافه شده است و دلیل این کار چه بوده است؟

ادامه مطلب
بوم ناب

آموزش تهیه بوم ناب

بوم ناب نسخه به روز شده ای از بوم کسب و کار است که برای استفاده استارتاپ ها طراحی و بهینه سازی شده است و قسمت هایی که اهمیت بیشتری دارد به آن اضافه شده است.

ادامه مطلب