20 مدل درآمدی کسب و کار

۲۰ مدل متنوع برای پولسازی و کسب درآمد

خیلی از ما تنها راه درآمد کسب و کار را فروش مستقیم می دانیم. در حالی که مدل های متنوع دیگری هم وجود دارد که آشنایی با آنها می تواند ما را به ایده هایی جدید برای کسب و کار برساند.

ادامه مطلب
اجزای طرح تجاری

چگونه طرح کسب و کار بنویسیم؟

در نوشتن طرح تجاری باید باید قسمت های مختلفی را لحاظ کنیم. دراین قسمت به معرفی این قسمت ها پرداخته شده و یک جزوه آموزشی برای مطالعه بیشتر قرار داده شده است.

ادامه مطلب