مذاکره با سرمایه گذار

کارگاه: ارائه استارتاپ به سرمایه‌گذار

در این کارگاه می آموزیم وقتی می خواهیم برای جذب سرمایه گذار اقدام کنیم استارتاپ ما باید در چه مرحله ای باشیم و چگونه کار خود را به او ارائه کنیم.

ادامه مطلب

چه ایده ای می تواند سرمایه جذب کند؟

یکی از کارهایی که برای جذب سرمایه می تواند به شما کمک کند، شناخت فضای استارتاپی کشور است. یعنی بدانید چه مجموعه هایی هستند که کارشان سرمایه گذاری روی استارتاپ ها هست و علاقه آنها به چه جنس کارهایی هست.

ادامه مطلب