از یک دیگ آش برای رسیدن به درآمد ۷۰۰ میلیونی شروع کنیم

در این ویدیو با یکی از این نوع کارآفرینان آشنا می شویم که با یک دیگ آش، پله پله درامد خود را افزایش و کسب و کار خود را گسترش داد تا به مرز درامد هفت صد میلیون در ماه رسید.

ادامه مطلب