هرگز از تلاش دست نکش، شاید اخرین قدم در راه رسیدن به آن است

موفقیت با جایگاهی که به آن رسیده‌اید، اندازه‌گیری نمی‌شود، بلکه به وسیله‌ی موانعی که در راه موفقیت از پیش رو برداشته‌اید، مشخص خواهد شد، تعالی نتیجه‌ی تدریجی، از تلاش مداوم برای بهتر شدن به دست می‌آید.

ادامه مطلب